Ingen verksamhet ute vid Tullgarns Orangeri!

Vi driver nu verksamhet vid Sigridslunds café & Hadelsbod.
www.sigridslund.se
Alla frågor kring Tullgars värdshus, Orangeriet m.m. hänvisas till Tullgarns Värdshus samt Såthållarämbetet, Kungliga Hovet.