Ingen verksamhet ute vid Tullgarns Orangeri!

Vi driver nu verksamhet vid Sigridslunds café & Hadelsbod.
www.sigridslund.se

För information om Tullgarns Värdshus & Orangeriet se länk:
https://www.kungligaslotten.se/vara-besoksmal/tullgarns-slott/besokscenter-och-kafe.html